Naftos gaudyklės
Riebalų gaudyklės
Biologiniai valymo įrenginiai
Smėliagaudės
Siurblinės
Valdymo automatika
Sklendės
Debito matavimo įranga
Biologiniai valymo įrenginiai
UAB”ŪRUS” ir Ko gamina ir montuoja periodinio veikimo biologinuis buitinių ir komunalinių nuotekų valymo įrenginius. Nuotekų valymo įrenginio darbas pagrįstas aeracijos procesu aktyvaus dumblo sistemose ir ciklišku įrenginio darbo principu.
Nuotekos atiteka į nusodintuvą – buferinę talpą. Iš šios talpos nuotekos periodiškai perpumpuojamos į aeracijos talpą – SBR reaktorių.
Aeracijos ciklas. Aeracijos ciklo metu į šią talpą per aeratorius tiekiamas oras, kuris aprūpina teršalus naikinančias bakterijas deguonimi.
Ramybės ciklas. Ramybės ciklo metu aeracija nevyksta, į talpos dugną nusėda sunkesni teršalai, paviršiuje susirenka aktyvus dumblas, prisotintas bakterijų, o vidurinėje talpos dalyje susiformuoja išvalytų nuotekų sluoksnis.
Išleidimo ciklas. Pasibaigus ramybės ciklui dalis išvalytų nuotekų siurblio pagalba išleidžiama iš įrenginio.
Recirkuliacijos ciklas. Šio ciklo metu dalis aktyviojo dumblo perkeliama į buferinę talpą valymo proceso suaktyvinimui.
Diegimo stadijoje ciklų trukmės valdymo automatkos bloke sureguliuojamos, pritaikant konkrečiam objektui.
 
 
Sertifikatas, atitinkantis vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008
Sertifikatas galioja šiems produktams bei paslaugoms:
pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, saugojimas ir pridavimas šalinančioms ar naudojančioms į Plačiau
 
Sertifikatas, atitinkantis vadybos sistemos standartą ISO 14001:2004
Sertifikatas galioja šiems produktams bei paslaugoms:
pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, saugojimas ir pridavimas šalinančioms ar naudojančioms į Plačiau